Eerste incompanytraining ‘klantgericht vragen stellen in de samenstelpraktijk’ positief beoordeeld

Home / Accountancy / Eerste incompanytraining ‘klantgericht vragen stellen in de samenstelpraktijk’ positief beoordeeld

De eerste incompanybijeenkomst van onze nieuwe cursus ‘klantgericht vragenstellen in de samenstelpraktijk’ is zeer positief geëvalueerd. De inhoud van de cursus werd door de deelnemers als uitstekend en goed bruikbaar beoordeeld voor hun praktijk. Gemiddeld werd de curus met meer dan en 8 gewaardeerd.

Het toverwoord: klantgericht

Tijdens de training ‘klantgericht vragen stellen in de samenstelpraktijk’ leren de deelnemers hoe ze hun klanten in begrijpelijke taal kunnen uitleggen welke voordelen hij heeft als zijn jaarrekening is samengesteld door een accountant. Daarnaast leer je in deze workshop zicht krijgen op de risico’s die er spelen als je een jaarrekening samenstelt en hoe je deze risico’s bespreekbaar maakt met de klant. Verder leren de deelnemers hoe ze het afstemgesprek op een goede en verrassende manier kunnen openen, want ook daar is het stellen van de juiste vragen het halve werk!

Deskundige docenten

Ook over de docenten van de cursus, Pieter van Bakel, trainer bij OTV organisatieontwikkeling, en Carel Verdiesen, zelfstandig gevestigd accountant-administratieconsulent, zijn de cursisten zeer te spreken. Vooral hun vakinhoudelijke deskundigheid vonden de deelnemers uitstekend. Uit de commentaren van de deelnemers bleek daarnaast dat twee docenten echt een meerwaarde is: ‘leuk dat er twee docenten waren die elkaar konden aanvullen, de een op vaktechnisch gebied en de ander op gespreksvaardighedenniveau.’ De cursisten gaven aan dat relatie van theorie naar praktijk goed gelegd werd. Zij hebben tijdens de cursus praktische handvatten gekregen om direct met klantgericht vragen stellen aan de slag te gaan in hun praktijk. Wil jij ook ervaren hoe de cursus ‘klantgericht vragen stellen in de samenstelpraktijk’ jou inspireert om klantgericht te zijn tijdens het gesprek over de jaarrekening? Neem dan contact op met ons of het SRA, onze samenwerkingspartner.

Related Posts