OTV Agrarisch

OTV is al meer dan 30 jaar werkzaam in de internationale land- en tuinbouw. Vanuit OTV Wageningen bedienen wij (inter)nationaal klanten op het gebied van organisatieontwikkeling en teamontwikkeling specifiek gericht op het verbeteren van klant – en marktgericht werken. Maarten van Schie is met zijn “groen-achtergrond” verantwoordelijk voor deze activiteiten.

OTV: al 30 jaar partner in ontwikkelkracht

OTV:  omdat jouw organisatie alleen echt kan groeien als de mensen daarin blijven groeien