Zorg en welzijn in transitie

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het uitgangspunt is: met zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar bezuinigen op de manier waarop die zorg georganiseerd is. In de praktijk betekent dat o.a. dat er gewerkt gaat worden met sociale wijkteams. Zij gaan efficiënt samenwerken dicht bij huis en zoveel mogelijk mobiliseren van het sociale netwerk. Dit vraagt voor een ieder een andere manier van werken en denken, samenwerken en leiderschap. De een ziet het als uitdaging en de ander ervaart het meer als bedreiging en verlies.

OTV: al 25 jaar partner in ontwikkelkracht

onze soorten dienstverlening voor zorg & welzijn

Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn levende systemen, en alles wat leeft is onderhevig aan het ritme van groei en stagnatie. Succes is een sluipmoordenaar. Zodra we ons comfortabel voelen met het succesvolle verleden, willen we dat succes herhalen en continueren in de toekomst. Daarbij raken we vaak meer gericht op het succes van gisteren dan op de vereisten van morgen. Organisaties ontlenen hun kracht aan de moed om telkens weer te vernieuwen. Het omzetten van begrippen als continue veranderen en de noodzaak om alert te blijven zetten wij om in de praktijk.

Talentontwikkeling

Aannames sturen gedrag, verandering van aannames leidt tot nieuw gedrag. Wij geloven dat als mensen zich kunnen versterken en verbeteren door hun persoonlijke talenten aan te boren zij vanzelf ook zelfverzekerder en succesvoller worden. Wij zetten mensen in hun kracht door het vergroten van hun emotionele intelligentie. Hiermee leggen we het fundament voor het ontwikkelen van de gewenste vaardigheden.

Leiderschapsontwikkeling

Een leider die niet van veranderen houdt, leidt tot lijden. Leiderschap is de kunst om anderen zo intrinsiek te motiveren dat zij dat gaan doen wat jij belangrijk vindt.  Leiderschap verlangt ontwikkeling op 3 niveaus. Strategisch is het adaptief omgaan met complexiteit. Op tactisch niveau gaat het om het ontwikkelen van emotionele intelligentie, creëren van samenwerking en teams  en tenslotte verandermanagement. Op  operationeel niveau is het consistent zijn in de dagdagelijkse aansturen van mensen.

Teamontwikkeling

Een goed geleide groep is geen slagveld van ego’s. De ambitie van een winnend high performing team is dat het zichzelf voortdurend verbetert. Waarin elk lid zich identificeert met het team én haar visie/doel. Ieder teamlid weet wat voor het team belangrijk is, voelt zich gesteund door de competenties van zijn/haar collega’s en gaat in zijn/haar gedrag altijd voor het gezamenlijke resultaat.

OTV:  omdat jouw organisatie alleen echt kan groeien als de mensen daarin blijven groeien

Deze veranderingen vragen veel van een ieder,of je nu manager, teamleider of teamlid bent. Voor de volgende vragen is OTV jouw reisgenoot:

  • Hoe wordt mijn nieuwe team een (h)echt samenwerkend, zelfsturend team?
  • Struggle je ook met de vraag hoe je je mensen meer pro-actief, ondernemend en zelfstandig krijgt?
  • Hoe houd jij jezelf in deze turbulentie overeind?
  • Hoe wordt je een sterke eenheid tussen management en teamleiders? Hoe bouwen wij aan ons vertrouwen, versterken elkaar en leren we van elkaar?

Meer informatie of een offerte?

“OTV is al jaren de betrouwbare en effectieve ‘reisgenoot’ in de ontwikkeling van onze organisatie.”